Ammatti ja koulutus

Suunnittelussa alue- tai maantieteilijä työskentelee usein kaavoituksen ja toiminnallisen suunnittelun, päätöksenteon tai tutkimuksen parissa.

Suunnittelijoiden kentällä
  • erotumme maantieteilijöistä yhteiskunnan aktiivisina suunnittelijoina, kehittäjinä ja tutkimuksen kautta käytännön kautta suunnitteluun vaikuttajina
  • olemme moninaisuudessamme arvostettu joukko osaajia
  • menestymme niin palkka- kuin rekrytointikeskusteluissa ja vertaudumme suunnittelijoina vaikkapa arkkitehteihin, maisema-arkkitehteihin, maanmittareihin ja insinööreihin