Prosum

Maantieteilijät konsultteina

Lauantai 7.4.2018 klo 10:47 - Mikko Raninen, Samuli Massinen, Ilppo Soininvaara

Jatkuva oppiminen, ajanhallinta sekä oma-aloitteisuus ja vastuunkanto. Näihin huomioihin kiteytyvät pohdintamme siitä, millaisena konsulttiyritykset ja konsulttimaailma yleisemmin ovat meille nuoremmille työntekijöille näyttäytyneet. Kokoonnuimme yhdessä pohtimaan konsulttiyritysten olemusta sekä antia työpaikkana opintojaan viimeisteleville nuorille sankareille, ja kokemuksemme olivat jopa yllättävän samankaltaisia, vaikka työnantajamme ja alamme ovatkin erilaiset.

Usean vuoden kiivaan yliopisto-opiskelun jälkeen osittainen siirtyminen työelämään on osoittanut ensisijaisesti sen, miten mukavan turvallinen opiskelumaailma on. Työskentely konsultteina on näyttäytynyt meille ennen kaikkea jatkuvana itsensä haastamisena ja kehittymisenä. Uusia tietoja ja taitoja on täytynyt omaksua kaiken aikaa, ja opettelu on ollut hyvin erilaista kuin mihin kursseilla ja kouluissa on tottunut. Tämä on näkynyt muun muassa kehityksen keihäänkärkien ja uudenlaisten toimintatapojen tunnistamisena. Lisäksi tarjouskilpailut ovat voineet tapahtua hyvin lyhyellä aikataululla, jolloin reagoinnin on täytynyt olla nopeaa. Näihin esimerkkeihin liittyy mielestämme myös konsulttityön mielenkiinto: vaikka työskentelytavat toistuvat, ovat itse työtehtävät yleensä pohjimmiltaan ainutlaatuisia kunkin projektin osalta.

Olemme siis saaneet konsultteina tottua hyvin erilaisiin ja nopeatempoisiin tapoihin hyödyntää sekä yhdistellä olemassa olevia tietoja ja materiaaleja aina vain uudenlaisemmissa konteksteissa. Yliopiston portaittain rakentuva oppiminen on korvaantunut kertaheitolla hyppäyksellä syvään päähän. Omasta alastamme olemme oppineet suhteellisen lyhyessä ajassa valtavasti. Yliopiston tärkeimmäksi opiksi omia tehtäviämme ajatellen olemme tunnistaneet tiedonhaun taidon, minkä merkitys korostuu joka päivä. Toisaalta, ei se syvään päähän hyppääminen ole niin pelottavalta tuntunut. Etenkin matkalla pohjasta takaisin pintaan, on tuntunut siltä, että samaa puuroa siellä töissä kuin koulussakin syödään.

Toinen selkeä yhteinen huomiomme konsultteina toimimisesta on ajan- ja arjenhallinnan välttämättömyys. Erilaisten nopeasyklisten projektien ja muuttuvien aikataulujen viidakossa käsitys omista kyvykkyyksistä ja ehtimisestä on terävöitynyt. Konsulttina toimiessa eräs selkeä piirre on työn osittainen ennakoimattomuus, sillä täydellisenkin hyvin hoidetussa projektissa voi tapahtua yllättäviä muutoksia tai ilmetä uusia tarpeita. Omaa ehtimistä ja jaksamista on joutunut näin arvioimaan uudella tavalla.

Konsulttina vaaditaan pelisilmää, jota on oppinut edellyttämään myös työnantajalta. Oman aikataulun hienosäädön ja jaksamisen tai ehtimisen arvioinnin lisäksi merkittävä oppi onkin ollut myös se, milloin tulee joustaa ja lupautua tekemään ylimääräistä, vaikka alkuperäisen aikataulutuksen piirissä tekisikin mieli kieltäytyä. Toisinaan tulee osata sanoa myös ei. Jatkuva tehtävien priorisointi ja uudelleenjärjestely ovat asioita, joita ei ole oppinut muuten kuin tekemällä.

Työelämässä korostetaan yleisesti oma-aloitteisuuden hyvettä. Harvaa työtä voikaan nykyisin hoitaa täysin mekaanisesti miettimättä omaa panostaan. Konsulttimaailmaa koskeva kolmas keskeinen huomiomme onkin ollut oma-aloitteisuuden ja vastuunkannon selvä läpitunkevuus. Työ on välillä jopa uuvuttavuuteen asti itseohjautuvaa tai proaktiivista, mutta siksi myös mielenkiintoista ja palkitsevaa. Tiimityötaidot ja uhrautuminen yhteisen projektin nimissä ovat asioita, joita huomaa odottavansa monissa tilanteissa työajan ulkopuolellakin.

prosum_konsultti.jpg

Loppujen lopuksi konsultointi on kuitenkin puhtaasti asiakaspalvelua ja osaamisen myyntiä tulosvastuu mielessä pitäen. Vaikka yrityksissä tehdäänkin paljon myös sisäistä kehitystyötä, tulee kaiken toiminnan tähdätä siihen, että uudenlainen kehitys ennemmin tai myöhemmin jalkautuu projekteihin konkreettisina toimintatapoina ja/tai toiminnan tehostumisena. Mitään ei voida tehdä vain ”pöytälaatikkoon”, sillä se ei ole kannattavaa. Vahva aloitteellinen yhteydenpito asiakkaisiin onkin elintärkeää, jotta kokonaisuus toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä luo myös pohjaa pitkäaikaisille kumppanuussuhteille, mikä palvelee pitkällä aikavälillä jokaista osapuolta.

Miten nämä kaikki huomiot sitten tiivistäisi yhdeksi kokonaiseksi opiksi? Koemme, että luottamuksemme omaan osaamiseemme on kasvanut huimasti. Konsultteina olemme oppineet tekemään itsemme jatkuvasti tarpeellisiksi dialogia ylläpitämällä ja ymmärrys omien kykyjemme ja tietopohjamme syvyydestä on määrittynyt. Mikäli aikaisemmin saatoimme pohtia, onko esseevastauksissamme mainittu oikeat asiat, tai onko työtehtävämme hoidettu oikein, emme tällaisia kysymyksiä enää mieti - emmekä aina edes ehdi miettiä. Fokuksena on, että hoidamme projektit tyylikkäästi aikataulussa maaliin omaan ja ryhmän osaamiseen luottaen. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työelämämä, konsultointi