Kaavan laatijan pätevyys

Kaavoituksen parissa työskentelevät suunnittelevat maantieteilijät voivat hakea kaavan laatijan pätevyyttä FISEltä.

Kaavan laatijan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentävään maankäyttö- ja rakennusasetukseen. Lain mukaan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan eritasoisia kaavoja. Asetuksen mukaan kaavanlaatijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva koulutus sekä tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus.

Kaavan laatijan tehtävänä on
  • toimia yhdyskuntasuunnittelijana laatimalla yleispiirteisiä ja yksityiskohtaisia, alueiden käyttöä ja rakentamista ohjaavia kaavoja
  • huolehtia kaavahankkeen selvityksistä, vuorovaikutusmenettelyistä, kaavaan liittyvistä suunnitelmista ja päätöksenteon valmisteluista

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus- ja työkokemus- sekä lausuntovaatimuksista. Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia. Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISE:ltä, lisätietoa löytyy FISEn nettisivuilta.