SUM ry

Suomen Suunnittelumaantieteilijöiden Liitto (SUM ry) perustettiin 14.11.2000, mistä asti se on toiminut suunnittelevien maantieteilijöiden ja aluetieteilijöiden yhdyssiteenä. Sääntömuutoksen myötä kesällä 2014 SUM:n uudeksi nimeksi tuli Suomen Suunnittelevien Maantieteilijöiden Liitto SUM.

SUM:n perustehtäviä ja keskeisiä tavoitteita ovat

  • keskinäisen yhteydenpidon ja verkottumisen tukeminen
  • osaamisen, tekemisen ja kiinnostavien aiheiden esiin nostaminen
  • ammatillisen aseman edistäminen ja jäsenistönsä edustaminen

SUM on myös Tekniikan akateemisten kerho
  • ammattiliittoedut Suomen suurimmasta insinöörien ja arkkitehtien ammattijärjestöstä
  • tuomme suunnittelevat maantieteilijät esiin osaavana ja moninaisuudessaan yhtenäisenä ryhmänä muiden alamme ammattiryhmien rinnalle
  • vertaudumme muun muassa palkkasuosituksissa ja rekrytoinneissa positiivisesti arkkitehtien, maisema-arkkitehtien, maanmittareiden ja insinöörien kanssa