Vuoden gradu -palkinto

SUM myöntää vuosittain ansiokkaalle suunnittelualan pro gradu -tutkielmalle tunnustuspalkinnon. Huomionosoituksen tarkoituksena on esitellä suunnittelevien maantieteilijöiden ja aluetieteilijöiden monipuolista osaamista, innostaa opiskelijoita suuntautumaan suunnitteluun sekä tuoda esille kiinnostavia ja tasokkaita opinnäytteitä.

Palkinnon myöntämisessä käytetään seuraavia kriteerejä
  1. Sovellettavuus käytäntöön ja työelämään
  2. Teeman ajankohtaisuus ja/tai uudet näkökulmat tunnettuihin aiheisiin
  3. Tutkimuksellinen taso

Ehdotukset Vuoden gradu -palkinnon saajaksi

Tunnustuspalkintoa voi hakea tutkielman tekijä itse tai ehdotuksen palkinnon saajaksi voi antaa esim. tutkielman ohjaaja, alan tutkija, opiskelukaveri. Vuosittain syksyllä palkitaan edellisenä lukuvuotena (1.8.-31.7.) valmistunut pro gradu. SUM:n hallitus valitsee Vuoden gradun lähetettyjen esitysten perusteella ja voittaja julkistetaan SUM:n syysseminaarissa. Vuoden graduehdotukset toimitetaan vuosittain hakuajan puitteissa sähköpostilla info[at]sum.fi. Graduehdotuksen mukaan pyydetään liittämään:

  • tutkielman tekijän yhteystiedot (nimi, puhelinumero, sähköposti)
  • tutkielma pdf:nä tai linkki sähköiseen versioon
  • työn tiivistelmä ja arvosana
  • lyhyt perustelu miksi gradu ansaitsee palkinnon

Vuoden gradu –palkinnon saaneet


Palkintoa ei jaettu vuonna 2018, mutta kunniamaininnalla kiitettiin Mia Puttosta työstään


Veera Helle (2017). Välikaupunki jalankulkijan silmin – Kokemukselliseen tietoon perustuva tutkimus

reitin valinnasta. Helsingin yliopisto, aluetiede (suunnittelumaantiede)


Juho Liski (2016). Helsingin yliopisto, aluetiede (suunnittelumaantiede).

Kalasataman autopaikaton kortteli asumisen konseptina


Hanna Nieminen (2015). Tampereen yliopisto, ympäristöpolitiikka ja aluetiede.

Viherkattojen toteutumisen liikkumavara osana rakentamisen prosesseja – tasapainoilua kaupunkirakenteen ja -luonnon rajapinnoilla.


Mika Mäkelä (2013). Helsingin yliopisto, aluetiede (suunnittelumaantiede).

Kallion saneeraus modernistisen kaupunkisuunnittelun esimerkkinä.


Miisa Pietilä (2012). Helsingin yliopisto, aluetiede (matkailumaantiede).

Nuuksion kansallispuiston virkistyskäytön ohjaus ruuhkaisuuden kokemuksen näkökulmasta.


Jutta Vento (2011). Vaasan yliopisto, aluetiede.

Ei minun takapihalleni! Retorinen diskurssianalyysi Pohjanmaan tuulivoimasuunnittelusta.


Seela Sinisalo (2010). Tampereen yliopisto, aluetiede.

Asukkaiden äänimaisemakokemukset ampumaratojen melualueilla.


Paula Zimmerman (2009). Helsingin yliopisto, aluetiede (suunnittelumaantiede).

Examining the Relationship between Urban Structure and Transportation: Case Study of Boston, Massachusetts.


Anu Immonen (2008). Vaasan yliopisto, aluetiede.

Sosiaalinen pääoma peltotilusjärjestelyissä.


Riina-Leena Pulkkinen (2007). Tampereen yliopisto, aluetiede.

Kehittäjäverkoston johtaminen pienellä kaupunkiseudulla.